Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken

Herstel Bildtdijken

De stichting herstel dorpen en Bildtdijken (SHDB) werkt samen met eigenaren aan de verbetering van die woningen aan de Bildtdijken, die er het slechtste bijstaan. Dit om de kwaliteit en leefbaarheid van de Bildtdijken als woongebied te behouden en te koesteren. De gemeente het Bildt en de provincie Fryslân hebben het project financieel mogelijk gemaakt. Ook wordt nauw samengewerkt met de gemeente Waadhoeke.

» Lees verder bij SHDB

Doelen

Doelen

De stichting stimuleert huiseigenaren om hun woning te verbeteren én faciliteert hen daarbij. We focussen allereerst op de aanpak van minimaal 10 van de slechtste woningen op de Bildtdijken die op een objectieve manier vooraf zijn geselecteerd.

» Lees verder bij Doelen


Wat doen we en voor wie

Wat doen we en voor wie

Wanneer er bij een woning aan de Bildtdijken zwaar achterstallig onderhoud is, kan de stichting behulpzaam zijn. In zo’n situatie komt de kwaliteit van het wonen voor de bewoners onder druk te staan én de uitstraling van de woning heeft een negatief effect op de omgeving en de leefbaarheid.

We leveren bij de aanpak maatwerk afgestemd op de situatie van de woning en de mogelijkheden van de eigenaar.

En voor alle eigenaren aan de Bildtdijken die hun woning passend bij het beschermd dorpsgezicht willen (ver) bouwen, biedt Adema Archtecten in Dokkum de gelegenheid om gebruik te maken van het gratis advies-spreekuur! Voor informatie hierover kunt u bij de projectleider van SHDB terecht (zie contact).

» Lees verder bij Wat doen we en voor wie

Wie zijn we

Wie zijn we

De stichting werkt met een klein team van betrokken mensen. Het bestuur, de Raad van Toezicht, projectleiding en ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente, werken aan het realiseren van de doelen.

» Lees verder bij Wie zijn we

Nieuws

Projectleider gezocht!

Inspiratiedocument voor alle bewoners Bildtdyken

Gemeenteraad zegt ja: vervolg project Bildtdijken!

Bezoek gedeputeerde Fokkinga

Inspiratiedocument geactualiseerd en uitgebreid!

Provinciale subsidie isolatiemaatregelen» Lees verder bij Nieuws